Goal Consulting
Strategy & Innovation

Geopolitics & 3-D Negotiations
in Action

Nikos Chatzis

Μέρος Δεύτερο                                                                                                                             

Απλά drones ή ένας καθημερινός πρακτικός τρόπος ζωής της διπλανής πόρτας;

Από τη φιλοσοφία της τεχνολογίας, στην καθημερινή πραγματικότητα του κοντινού μέλλοντος.

Του  Νίκου Χατζή  Συμβούλου Τεχνολογικής Καινοτομίας, UAS Pilot (D) www.negotiation.gr

Η ασφάλεια των πτήσεων, το περιβάλλον, αλλά και το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης των UAS εντός αστικού περιβάλλοντος, αποτελούν τις τρεις βασικές ανησυχίες της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και των εμπλεκόμενων φορέων, αναφορικά με την εισαγωγή και εδραίωση της χρήσης των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο αστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών πόλεων.

Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Η Αστική Εναέρια Κινητικότητα (UAM) πέρα από το δραστικό πλαίσιο των τεχνολογικών ερευνών της NASA στις ΗΠΑ, αναμένεται να είναι μία πραγματικότητα για την Ευρώπη, μέσα στα επόμενα τρία ως πέντε χρόνια. Η πιθανότητα αυτή, είναι ρεαλιστική με δεδομένη την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, όπως, η ηλεκτρική προώθηση, αλλά και η αύξηση της χρονικής διάρκειας των μπαταριών ηλεκτρικής χρήσης που εντάσσονται στα εξελιγμένα συστήματα drones κάθετης από-προσγείωσης (eVTOL).

Οι πρώτες δραστηριότητες εμπορικής χρήσης των UAS αναμένεται ότι θα έχουν να κάνουν με τις παραδόσεις αγαθών-εμπορευμάτων, αλλά και με τη μεταφορά επιβατών, σε αρχικό στάδιο με την εποπτεία χειριστή-πιλότου σε ορισμένες περιπτώσεις και την παρουσία του στο cockpit του εναέριου οχήματος. Αργότερα, η παρουσία του πιλότου θα αντικατασταθεί από τον -εξ αποστάσεως- χειρισμό όλης της διαδικασίας πτήσης, καθώς και της κάθετης από-προσγείωσης, ενώ μελλοντικά διακρίνεται και η αυτόνομη πτήση των αναφερόμενων τεχνολογικά εξελιγμένων ιπτάμενων μηχανών.

Αρκετά πιλοτικά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρκετοί είναι και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές που έχουν καταθέσει αίτηση για πιστοποίηση των εναέριων μη επανδρωμένων συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων με την παρουσία πιλότου για τη μεταφορά επιβατών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) συνεργάζεται μαζί τους προκειμένου να λάβουν σχετικά πιστοποιητικά πλοϊμότητας για τα εναέρια οχήματά τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και η EASA ειδικότερα, έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξουν στη δρομολόγηση σημαντικών εξελίξεων για το θεσμικό πλαίσιο, τη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την αναπτυσσόμενη ηλεκτρική αεροπορία των drones, μέσω της παροχής των κατάλληλων οδηγιών προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ώστε αυτή να έχει ένα σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμιστικές-τεχνολογικές εξελίξεις εμπορικής εκμετάλλευσης των drones σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ampaire-Hybrid-Electric

Ampaire brings Hybrid Electric Flight to South West England

Ο ρόλος της αποδοχής και της εμπιστοσύνης

Η αποδοχή των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και η εμπιστοσύνη των μελλοντικών φορέων και χρηστών της UAM θα έχουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ανάπτυξη του περιβάλλοντος της εναέριας κινητικότητας πάνω από αστικά κέντρα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η EASA προχώρησε σε μία συνολική μελέτη για το βαθμό της κοινωνικής αποδοχής που έχει η οργάνωση του νέου εναέριου αστικού περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της εμπορικής χρήσης των drones, στην αστική καθημερινότητα των ευρωπαϊκών πόλεων, προκειμένου τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, να αποτελέσουν έναν οδηγό για το πλαίσιο δράσης της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα.

Η αναφερόμενη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία επιχειρηματικών συμβούλων McKinsey & Company και του διαδικτυακού εργαλείου σχεδιασμού υποδομών Arup Sound Lab, μεταξύ του Νοεμβρίου του 2020 και του Απριλίου του 2021.

Η αναφερόμενη μελέτη εξελίχθηκε μέσω πρακτικής έρευνας, επεξεργασίας της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, ανάλυσης των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών αγορών, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών βρέθηκαν οι συμπεριφορές, οι προσδοκίες και οι ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών με κεντρικό σημείο αναφοράς την UAM, ενώ η έρευνα απέδωσε σημαντικές διαστάσεις για το αναφερόμενο εγχείρημα, οι οποίες, θα βοηθήσουν την EASA να προετοιμαστεί για τη μελλοντική κατάρτιση των κανονισμών και του ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διέπει τη λειτουργία της αεροπορίας των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, στην Ευρώπη.

Σημεία ενδιαφέροντος

1.-Θετική αρχική αντίδραση για την UAM σε ολόκληρη την ΕΕ: Ποσοστό 83% των ερωτηθέντων εκφράζονται (αρχικά) θετικά για την UAM. Ποσοστά 64% και 49% είναι έτοιμοι να έχουν μία εμπειρία δοκιμής των drones και εναέριων οχημάτων αεροταξί. Οι απαντήσεις ήταν ομοιογενείς και χωρίς μεγάλες αποκλείσεις μεταξύ πόλεων και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

2.-Δυναμική υποστήριξη σε χρήσεις που παράγουν αξία για όλους: Οι χρήσεις έκτακτης ανάγκης ή οι αερομεταφορές ιατρικών περιστατικών συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, με το επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος σε τρεις περιπτώσεις. Το 41% των συμμετεχόντων ήταν υπέρ της μεταφοράς ενός τραυματισμένου ατόμου στο νοσοκομείο. Επίσης, το 41% υποστήριξε τον ανεφοδιασμό των νοσοκομείων από drones για τρόφιμα και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ το 36% τάχθηκε υπέρ της επείγουσας χρήσης από ιατρικό προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

3.-Τα τρία αναμενόμενα πλεονεκτήματα: Ταχύτερη, καθαρότερη και διευρυμένη συνδεσιμότητα. Το 71% τάχθηκε υπέρ της βελτίωσης του χρόνου αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το 51% υπέρ της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους. Το 48% υπέρ της μείωσης των εκπομπών βλαβερών αερίων σε τοπικό επίπεδο, ενώ 41% υπέρ του θετικού ρόλου που θα έχει η εναέρια αστική κυκλοφορία των μη επανδρωμένων οχημάτων για την ανάπτυξη αστικών περιοχών.

4.-Οι τρεις σοβαρότερες ανησυχίες: Ασφάλεια πτήσεων, περιβάλλον-θόρυβος και ασφάλεια έναντι πιθανών κακόβουλων απειλών. Ποσοστό 44% των ερωτηθέντων ανησυχεί για την ασφάλεια των πτήσεων, το 39% για την ύπαρξη άλλων κινδύνων π.χ. κακόβουλη χρήση των εναέριων μη επανδρωμένων οχημάτων. Ποσοστό 35% εκφράζει ανησυχίες για περιβάλλον. Η ποσοστιαία ανάλυσης της ανησυχίας της κοινής γνώμης για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην προσφορά υπηρεσιών αεροταξί έχει ως εξής: Ποσοστό 38% ανησυχεί για το περιβάλλον. Ποσοστό επίσης, 38% ανησυχεί για το θόρυβο. Ποσοστό 37% ανησυχεί για την ασφάλεια των πτήσεων και ποσοστό 29% για την ασφάλεια έναντι άλλων απειλών επιβλαβούς χρήσης.

5.-Ασφάλεια πτήσεων: Το σημείο αναφοράς, αναλύεται στα επίπεδα ασφάλειας πτήσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Οι πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμούν οι κανόνες ασφαλείας πτήσεων για την εναέρια αστική κινητικότητα όταν θα εφαρμοστούν θα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τους κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα από την πολιτική αεροπορία, ενώ οι ανησυχίες που εκφράζονται γίνονται περισσότερες, όσο μεγαλώνει η ηλικία των συμμετεχόντων.

6.-Προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της άγριας ζωής για το περιβάλλον: Οι περισσότερες ανησυχίες εκφράζονται για τις αρνητικές επιπτώσεις στα ζώα σε ποσοστό 62% για τα drones, 56% για τα αεροταξί. Για την ηχορύπανση ποσοστό 52% για τα drones και 53% για τις υπηρεσίες αεροταξί. Ποσοστό 43% για τα drones και 42% για τις υπηρεσίες αεροταξί, αναφορικά με επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή και κυρίως με αρνητικά επακόλουθα που σχετίζονται με τα απόβλητα παραγωγής των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, αλλά και για τη διαχείριση των μπαταριών που αυτά θα χρησιμοποιούν για τις ενεργειακές ανάγκες της λειτουργίας τους.

7.-Ο θόρυβος είναι αποδεκτός στο επίπεδο του θορύβου της πόλης, με το οποίο είναι εξοικειωμένος ο αστικός πληθυσμός: Το ποσοστό της ενόχλησης από το θόρυβο είναι διαφορετικό, ανάλογα με το βαθμό εξοικείωσης που υπάρχει με το συγκεκριμένο είδος θορύβου. Οι θόρυβοι που μοιάζουν με αυτούς της πόλης, γίνονται περισσότερο αποδεκτοί και μερικά επίπεδα decibel είναι περισσότερο αποδεκτά από τους ερωτηθέντες.

8.-Η ανάγκη καλλιέργειας αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους πολίτες: Το ποσοστό του αισθήματος ασφάλειας αναφορικά με ζητήματα κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της UAM και της τεχνολογίας που θα εγγυάται την ασφαλή και λειτουργική χρήση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, είναι λίγο μεγαλύτερο από το 50%. Ποσοστό 50% των ερωτηθέντων θα εμπιστεύονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό το πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας της UAM, αν οι κανονισμοί ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας ήταν προϊόν της κοινής συνεργασίας όλων των ευρωπαϊκών αρχών.

9.-Η ενσωμάτωση των εδαφικών υποδομών πρέπει να είναι θετική και αποτελεσματική: Τα πεδία κάθετης από-προσγείωσης των ηλεκτρικών εναέριων οχημάτων eVTOL θα πρέπει να ενσωματωθούν στα τοπικά δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας. Η παράδοση αγαθών κοντά στα σπίτια (π.χ. στον κήπο) είναι αποδεκτή σε ποσοστό 68%, ενώ σε κάποιο σταθμό προσγείωσης που θα βρίσκεται εντός της γειτονιάς είναι αποδεκτή σε ποσοστό 67%. Ποσοστό 48% των ερωτηθέντων εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο του θορύβου, ενώ ποσοστό 41% ανησυχεί για το γενικότερο επίπεδο ασφαλούς χρήσης των μη επανδρωμένων οχημάτων εντός του πλαισίου της UAM. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες και για το επίπεδο ορατού εντοπισμού των μη επανδρωμένων οχημάτων σε αστικό περιβάλλον, αναφορικά με την αποφυγή διαφόρων συμβάντων ή ατυχημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο.

10.-Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα: Το επίπεδο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των πολιτών αυξάνεται, όπου υπάρχει συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών σε κοινό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με ζητήματα που προκύπτουν από την ασφαλή εφαρμογή της UAM. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι η συμμετοχή των τοπικών αρχών θα είναι σημαντική στη διαμόρφωση των σχετικών κανονισμών, ώστε να ληφθούν υπόψη τοπικές γεωγραφικές, αστικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το συνολικό πλαίσιο λειτουργικής εφαρμογής και πτητικής απόδοσης έργου της UAM.

H EASA προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός συνολικού περιβάλλοντος κανονισμών που θα διέπουν τη θεσμοθέτηση, αλλά και τη λειτουργική χρήση της UAM ως προς την ενσωμάτωση της αεροπορίας των drones στον εναέριο χώρο της γενικής αεροπορίας, αλλά και της αεροπορίας των εμπορικών και επιβατικών πτήσεων. Παράλληλα, στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται προγράμματα και υποδομές πτήσεων στη λογική vertiport.

Blue-Bear-Med

Blue Bear launches Air Druids Medical Delivery Programme

eVTOLOEM: Πιλοτικά προγράμματα

Κατά τη χρονιά που διανύουμε, η αγορά της UAM βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο, επιδεικνύοντας μία ουσιαστική δυναμική ανάπτυξης. Αρκετές νέες εταιρίες σύγχρονου τεχνολογικού προσανατολισμού (start-ups) αλλά και εταιρίες της συμβατικής αεροπορίας προσανατολίζουν πλέον το πλαίσιο της δράσης τους προς τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τις δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει η πλήρης λειτουργική υιοθέτηση της UAM. Ειδικότερα, οι τομείς eVTOL και (Original Equipment Manufacturer -OEM) αναφορικά με την παραγωγή των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μη επανδρωμένων οχημάτων εξελίσσονται ραγδαία, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις της αγοράς στον ορίζοντας της τριετίας ή της πενταετίας.

Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί ότι περισσότερες από 200 σχεδιαστικά πρότυπα και ιδέες eVTOL, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να εντοπίζεται σε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που εξασφαλίζει η ηλεκτρική κάθετη απογείωση μη επανδρωμένων οχημάτων, διερευνώνται επιστημονικά και αναπτύσσονται τεχνολογικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ΟΕΜ, όπως, η Volocopter, η Airbus, η Lilium, η Ascendance και η Pipistrel, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης διάφορων πιστοποιήσεων για τα συστήματα που παράγουν, αλλά και τις εταιρικές κοινοπρακτικές συνεργασίες που δρομολογούν, ενώ περιοχές πιλοτικής δράσης έχουν οργανωθεί για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων στη Φρανκφούρτη, στην Κολονία, στο Ντίσελντορφ, στο Ίνγκολσταντ (Βαυαρία) στο Παρίσι, στη Λινζ (Αυστρία) και στο Ελσίνκι (Φινλανδία).

Πρωτότυπα αεροσκάφη eVTOL

Σε γενικές γραμμές, τα σχεδιαστικά πρότυπα των αεροσκαφών κάθετης απογείωσης (VTOL) σε αστικό περιβάλλον UAM ταξινομούνται σε τρία αρχέτυπα πρωτοτύπων πτητικών δοκιμών:

α.- Vectored Thrust: Τα εναέρια οχήματα αυτού του τύπου έχουν δυνατότητες ανύψωσης φορτίου και πτήσης από ένα σημείο σε ένα άλλο (lift & cruise). Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν αιώρηση, ενώ η ανυψωτική τους ικανότητα και η ικανότητα πτήσης παράγεται από τη χρήση πτερύγων, αυξάνοντας τη λειτουργική τους χρήση, με υψηλές σχετικά ταχύτητες πτήσης. Ένα τέτοιο αεροσκάφος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσφορά υπηρεσιών αεροταξί σε περιβάλλον UAM είναι το eVTOL SA1 της Hyundai, η οποία συνεργάζεται με την πρωτοβουλία UAM, Elevate της Uber.

β.- Lift + Cruise: Παραγωγή ισχύος από ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούνται μέσω κατάλληλων διατάξεων αλλαγής της φοράς λειτουργίας τους, τόσο για την κάθετη απογείωση, όσο και για την ευθεία και οριζόντια πτήση. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της λειτουργίας των κινητήρων, όπως και αυξημένος αριθμός τους, με την ισορροπημένη –σχεδιαστικά- κατανομή της παραγόμενης ώσης,  αυξάνουν τα επίπεδα της πτητικής ασφάλειας. Παράλληλα, ο σχεδιασμός των πτερύγων επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας στην διάρκεια της πτήσης. Το εναέριο όχημα Wisk Cora που αναπτύχθηκε αρχικά από την Kitty Hawk Corporation και στη συνέχεια, από την Wisk Aero LLC και την Boeing NeXt είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής.

γ.- Wingless (Multicopter): Πρόκειται για εναέρια οχήματα σταθερής διάταξης ανεξάρτητων σταθερών στροφείων ηλεκτροκινητήρων, ο αριθμός των οποίων και ο απλός τρόπος της λειτουργίας τους, αυξάνει την ασφάλεια των πτήσεων, αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση.

Ο τύπος αυτός, των εναέριων οχημάτων μοιάζει με τα ελικόπτερα, αλλά το ακουστικό αποτύπωμά του είναι ουσιαστικά πιο χαμηλό. Παράλληλα, τα επίπεδα της τεχνικής συντήρησης είναι μειωμένα και πιο απλουστευμένα, με δεδομένες τις επιλογές που υπάρχουν από τη σχεδίαση του αεροσκάφους, αλλά και τον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής, είναι το διθέσιο ηλεκτρικό εναέριο όχημα σταθερού στροφείου πολλαπλών ηλεκτροκινητήρων Volocopter 2X που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τη Volocopter GmbH της Bruchsal, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο airshow του AERO Friedrichshafen το 2017.

CityAirbus

The CityAirbus was presented on March 11 at the City of Ingolstadt to members of the German government and the public.

Υποδομές Vertiports

Η λειτουργική χρήση του πλαισίου UAM σε αστικό περιβάλλον αναλύεται στην οργάνωση υποδομών κάθετης απογείωσης (Vertiports) όπως επίσης και χώρων τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης της συντήρησης των μη επανδρωμένων οχημάτων, αλλά και της απαραίτητης ενεργειακής φόρτισης των μπαταριών τους. Οι υποδομές αυτές θα είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος των εναέριων οχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος των αστικών κέντρων ή ακόμη και των περιφερειακών και αγροτικών περιοχών που θα εξυπηρετούν. Η ευκολία πρόσβασης στους χώρους εξυπηρέτησης των επιβατών, παράλληλα με την εύκολη πρόσβαση στις υποδομές ενεργειακής φόρτισης των μπαταριών του αεροσκάφους θα είναι δύο σημαντικά κριτήρια για την κατασκευή-οργάνωση του εκάστοτε δικτύου των παραπάνω υποδομών, συνδυασμό με το φθηνό οικονομικό κόστος σε σύγκριση με τους συμβατικούς τρόπους μετακίνησης. Οι μεταφορές αγαθών-εμπορευμάτων και οι μετακινήσεις ανθρώπων αποτελούν μόνο μία διάσταση της εξέλιξης των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην κοινωνική τους διάσταση, ενώ το πλαίσιο της χρήσης τους διευρύνεται συνεχώς, σχεδόν σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης, επιστημονικής, οικονομικής εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

UAM: Κοινωνικά οφέλη

-Το οικονομικό μέγεθος της αγοράς UAM στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), της (βιομηχανικής) παραγωγής των εναέριων οχημάτων-α/φων, αλλά και της κατασκευής των απαραίτητων υποδομών χρήσης αναμένεται να φτάσει στα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μέχρι το 2030, σύμφωνα με την εκτίμηση του κέντρου : McKinsey Center for Future Mobility (UAM Market Model).

-Η εκτίμηση για το εύρος του μεγέθους της αγοράς UAM έχει ως σημείο αναφοράς τη δημιουργία αλλά και τη διατήρηση περίπου 90.000 θέσεων εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, μέχρι το 2030.

-Οι τοπικές εκπομπές βλαβερών ρύπων στο λειτουργικό πλαίσιο εφαρμογής της UAM σε αστικό περιβάλλον θα είναι σχεδόν μηδενικές, μέσω της αποκλειστικής χρήσης συστημάτων κινητήρων ηλεκτρικής προώθησης.

-Η εξοικονόμηση χρόνου θα είναι ένα από τα σημαντικά οφέλη για τους χρήσεων των προσφερόμενων μέσων μετακίνησης σε αστικό περιβάλλον UAM. Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί ότι η μετακίνηση από την πόλη του Παρισιού προς το αεροδρόμιο της, θα γίνεται από δύο έως τέσσερις φορές ταχύτερα σε περιβάλλον UAM με εναέριο όχημα π.χ. κατά τις ώρες αιχμής ένα βράδυ της Τρίτης.

-Η μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού ή ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση μπορεί να γίνεται ταχύτερα σε ποσοστό 73% από ένα UAS σε σύγκριση με το χρόνο που απαιτεί για την κίνησή του ένα ασθενοφόρο, με δεδομένο το παράδειγμα μετακίνησης π.χ. στο Βερολίνο ένα βράδυ της Τρίτης, κατά τις ώρες αιχμής.

-Οι σχετικές στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι αν η μετακίνηση επιβατών σε πλαίσιο UAM επιτύχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πτήσεων με αυτό που είχε η αεροπορία επιβατικής διακίνησης στην ΕΕ το 2018 (0,01 νεκροί ανά ένα δισεκατομμύριο χιλιομέτρων διακίνησης επιβατών) τότε, θα είναι περίπου 1.500 φορές ασφαλέστερη επί τη βάσει μέτρησης επιβάτη ανά χιλιόμετρο, σε σύγκριση με την ασφάλεια της μετακίνησης στο οδικό δίκτυο.