Διαπραγμάτευση ή εναλλακτική λύση;

Η κάλυψη των κατά περίπτωση διαπραγματευτικών αναγκών, μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων ή ειδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή της παροχής συμβουλευτικών διαπραγματευτικών υπηρεσιών, βρίσκεται στο επίκεντρο της επαγγελματικής μας προσπάθειας. Επιδίωξή μας είναι, να παρέχουμε προσωπικά σε σας, στους υπαλλήλους σας ή στους σπουδαστές σας, τη σύγχρονη μεθοδολογία, αλλά και την πρακτική άσκηση, ώστε να εξελιχθείτε σε έναν συνειδητό διαπραγματευτή. Έτσι, μετά από συγκεκριμένα βήματα κατά περίπτωση, θα γνωρίζετε αν πρέπει να διαπραγματευτείτε, αν πρέπει να υπογράψετε το συμβόλαιο που σας προτείνουν ή αν τα συμφέροντα σας, εξυπηρετούνται καλύτερα από την ενεργοποίηση της εναλλακτικής διαπραγματευτικής επιλογής σας (BATNA).