Συστατικά στοιχεία

Η στρατηγική μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής προσέγγισης στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών, αλλά και των διπλωματικών διαπραγματεύσεων αναλύεται:

-Στην προπαρασκευή των διαπραγματεύσεων

-Στην ουσιαστική εξυπηρέτηση συμφερόντων

-Στη μεγιστοποίηση της διαπραγματευτικής αξίας

-Στη διεκδίκηση της διαπραγματευτικής αξίας

-Στην επιλογή της διαπραγμάτευσης ή της εναλλακτικής λύσης

-Στην προσαρμογή της διαπραγματευτικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας

-Στην όξυνση της διαπραγματευτικής περιέργειας

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σχεδιασμού της διαπραγματευτικής στρατηγικής για τις επιχειρηματικές και τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, αποτελούν συστατικά στοιχεία του πρώτου ελληνικού διαπραγματευτικού ηλεκτρονικού forum Nego-strategy.