Προπαρασκευή διαπραγματεύσεων

Η διαδικασία προπαρασκευής των πολιτικών και διπλωματικών διαπραγματεύσεων έχει ουσιαστική βαρύτητα στην επιτυχή διεξαγωγή τους. Έτσι γίνεται ανάλυση των γεωπολιτικών συσχετισμών, των οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών σε διακρατικό επίπεδο, αλλά και του στρατηγικού πλαισίου σχέσεων, στον τομέα διαχείρισης αμυντικών συστημάτων και απειλών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και στην τακτική υλοποίησης κινήσεων δημιουργικής διπλωματίας, υπό την πίεση των αρνητικών συνθηκών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Ο καθορισμός του επιδιωκόμενου τελικού διαπραγματευτικού αποτελέσματος, ο προσδιορισμός των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις, αλλά και η αξιοποίηση εναλλακτικών διαπραγματευτικών επιλογών, στην περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, είναι ουσιαστικές παράμετροι, οι οποίες αξιολογούνται κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία των διαπραγματεύσεων.