Εξομοίωση διαπραγματεύσεων

Στο επίπεδο του σχεδιασμού ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η προσπάθειά μας ενισχύεται από την αξιοποίηση τόσο του ερευνητικού-ακαδημαϊκού έργου, όσο και των εκπαιδευτικών υποθέσεων εργασίας (case studies) που εξελίσσουν η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Harvard Business School), αλλά και το Πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Program on Negotiation at Harvard Law School). Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης του και στην ελληνική γλώσσα, δίνει έμφαση στην «αλλαγή» της διαπραγματευτικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και στην κατάλληλη προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, κατά περίπτωση.