"Διαπραγματευτική περιέργεια"

Στη θεωρία, αλλά και στη διεξαγωγή των σύγχρονων διαπραγματεύσεων, η διατύπωση στυγνής κριτικής, οδηγεί στην υιοθέτηση προσωπικών (εγωιστικών) θέσεων, οι οποίες εμποδίζουν την επίτευξη της υπογραφής εποικοδομητικών συμβολαίων και συμφωνιών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, η συνεισφορά στην αποτελεσματική διαδικασία των διαπραγματεύσεων, σχετίζεται άμεσα με την κατανόηση του ζητούμενου αποτελέσματος. Η κατανόηση αυτή, του ζητούμενου αποτελέσματος, επιτυγχάνεται μέσω της καλλιέργειας της «διαπραγματευτικής περιέργειας», για τα πραγματικά κίνητρα των θέσεων, αλλά και τα συμφέροντα της άλλης πλευράς. Υπό τη λογική αυτή, η οργάνωση (διαδραστικών-nteractive) διαλέξεων, αποτελεί για μας, ουσιαστική πρόκληση άμεσου διαπραγματευτικού ενδιαφέροντος.