Διεκδίκηση διαπραγματευτικής αξίας

Στη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας μας, με τα δικηγορικά γραφεία διαμεσολαβούμε στρατηγικά μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και του επιχειρηματία, εμπόρου-πελάτη. Στόχος μας, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της μεθόδου των τρισδιάστατων διαπραγματεύσεων (3-D Negotiation) στο σχεδιασμό των διαπραγματεύσεων, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των διαπραγματεύσεων, αλλά και στην υλοποίηση τακτικών κινήσεων, στη διάρκεια διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Στην προσπάθειά μας αυτή, δίνουμε έμφαση στην αντιμετώπιση του στρατηγικού διλήμματος, μεταξύ της δημιουργίας, της μεγιστοποίησης, αλλά και της διεκδίκησης διαπραγματευτικής αξίας, από τα εμπλεκόμενα μέλη. Παράλληλα, επεμβαίνουμε δημιουργικά στην επίλυση εντάσεων μεταξύ νομικών-διαπραγματευτικών εκπροσώπων και πελατών (principal-agent tensions).