Βιογραφικόn.chatzis@negotiation.grΟ Νίκος Χατζής ασχολείται ενεργά με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε επιχειρηματικό-εμπορικό, αλλά και σε διπλωματικό-πολιτικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό της διαπραγματευτικής στρατηγικής, αλλά και στην τακτική αξιοποίηση ενεργειών και κινήσεων, οι οποίες μεγιστοποιούν την τελική διαπραγματευτική αξία.

Το πεδίο γνωστικής και επιστημονικής του έρευνας περιλαμβάνει:
-Την αποτελεσματική διεξαγωγή πολύπλοκων επιχειρηματικών και διπλωματικών διαπραγματεύσεων.
-Τη διαπραγματευτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά και την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων διοίκησης επιχειρήσεων.
-Την οργάνωση μηχανισμών μακρόχρονης εποικοδομητικής συνεργασίας, μετά την υπογραφή συμφωνιών, σε επιχειρηματικό-εμπορικό, αλλά και σε διπλωματικό-πολιτικό επίπεδο.
-Την αποτελεσματική ανάλυση των πολλαπλών συμφερόντων και γεωπολιτικών συσχετισμών, μεταξύ των κρατών του διεθνούς συστήματος, σε επιχειρηματικό- εμπορικό, αλλά και διπλωματικό-αμυντικό επίπεδο.

Από το 2000, έχει εκδώσει πέντε βιβλία αναλύοντας τους συντελεστές διαμόρφωσης των γεωπολιτικών ισορροπιών διεθνώς, παράλληλα με τη δημοσίευση εξειδικευμένων αναλύσεων περιφερειακού και διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, σε εφημερίδες και περιοδικά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος Χατζής, μετά τη χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, αποφοίτησε το 2006, από το ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (GMAP II) της Σχολής Νομικών και Διπλωματικών Σπουδών Fletcher, του Πανεπιστημίου TUFTS της Βοστόνης. Η ειδίκευσή του αναλύεται στη διεξαγωγή πολύπλοκων διαπραγματεύσεων σε επιχειρηματικό-εμπορικό και σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο, αλλά και στην ανάλυση των γεωπολιτικών συσχετισμών, της διεθνούς αμυντικής ασφάλειας. Παράλληλα, συμμετέχει σε προγράμματα διαπραγματευτικής εξειδίκευσης που διοργανώνει το Πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Program on Negotiation at Harvard Law School). Ο Νίκος Χατζής, είναι επίσης, απόφοιτος της Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου του Bridgeport, στην πολιτεία του Κονέτικατ των ΗΠΑ, με ειδίκευση στην επικοινωνία, αλλά και στην ανάλυση των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων. Συμμετέχει επίσης, στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τη Δεύτερη Γενιά της Διδασκαλίας των Διαπραγματεύσεων, το οποίο διοργανώνει η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Hamline, στις ΗΠΑ. (2009-2010)