Ουσιαστική εξυπηρέτηση συμφερόντων

Η αποτελεσματική ανάλυση των γεωπολιτικών δεδομένων σε περιφερειακό (βαλκανικό), ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζει την ορθή και εμπορικά τεκμηριωμένη επιλογή των εμπορικών εταίρων. Η επιλογή αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπορικό κέρδος αποκτά πολλαπλασιαστικά οικονομικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, τόσο για τους εμπόρους, όσο και για την άσκηση της εθνικής οικονομικής πολιτικής. Η παρέμβαση μας, στη διεξαγωγή εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επιδιώκει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση συμφερόντων, τόσο στο επίπεδο μεγιστοποίησης του κέρδους των εμπορικών συναλλαγών, όσο και στο επίπεδο διαμόρφωσης συνθηκών μακρόχρονων εμπορικών σχέσεων. Για να επιτύχουμε το στόχο αυτό, ξεπερνάμε την παραδοσιακή διατύπωση θέσεων και αιτημάτων στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μετά από ουσιαστική έρευνα, επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας, στο σχεδιασμό πολλαπλών επιλογών για τη μεγιστοποίηση του αμοιβαίου κέρδους, των επιχειρήσεων-εμπόρων που διαπραγματεύονται.