Μεγιστοποίηση διαπραγματευτικής αξίας

Υπό την πίεση των δύσκολων συνθηκών καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη οικονομικής ρευστότητας στην αγορά, η μεγιστοποίηση της διαπραγματευτικής αξίας των συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, γίνεται πρωταρχικό μας μέλημα. Δίνουμε έμφαση στην ανάλυση και στο στρατηγικό σχεδιασμό των διαπραγματευτικών επιλογών και κινήσεων, οι οποίες, στηρίζονται στη στρατηγική, στη δημιουργικότητα, αλλά και στην επιχειρηματική καινοτομία. Στη δική μας θεώρηση, η επιτυχής διαπραγμάτευση προκύπτει από τη μεγιστοποίηση της διαπραγματευτικής αξίας του συμβολαίου, τόσο στο οικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο αξιοποίησης πολλαπλών κινήτρων συνεργασίας, σε βάθος χρόνου. Έτσι, μπορούμε να βοηθήσουμε συμβουλευτικά, μία επιχείρηση την περίοδο που διαπραγματεύεται, αξιολογώντας τη διαπραγματευτική της, θέση, τα δικά της χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης, τις επιλογές υπογραφής, αλλά και των εναλλακτικών λύσεων, μη υπογραφής ενός συμβολαίου συνεργασίας.